(1)
Kotlík, P. Možnosti Konzervace a Preventivní Ochrany sbírkových předmětů obsahující Pyrity. Chem. Listy 2015, 109, 247-253.