(1)
Kubal, M.; Martinec, M.; Chumchalová, J.; Hendrych, J. Kontinuální sledování plynných Emisí Na skládce komunálního Odpadu. Chem. Listy 2021, 115, 104-108.