(1)
Nesměrák, K.; Chalupa, R. „Macte Animo chymice!“, jásej Z Celé duše, Chemiku! – život a dílo Profesora Johanna Jakoba Geelhausena (1692–1738), příspěvek K Chemické Historii Univerzity Karlovy. Chem. Listy 2021, 115, 195-204.