(1)
Obsah čísla a tiráž. Chem. Listy 2021, 115, 243-244.