(1)
Šmerek, M.; Kyselák, J. Modelování závislosti Koncentrace Oxidu uhličitého Ve stálých úkrytech Na čase. Chem. Listy 2021, 115, 274-279.