(1)
Šálek, P. Heterogenní radikálové Polymerizace Pro přípravu polymerních částic – 2. část. Chem. Listy 2021, 115, 415-421.