(1)
Keprtová, K.; Bindzar, J. Čištění odpadních Vod Z výroby recyklovaného papíru. Chem. Listy 2021, 115, 430-435.