(1)
Bainova, P.; Miliutina, E.; Burtsev, V.; Kolská, Z.; Švorčík, V.; Lyutakov, O. Optický Senzor Funkcionalizovaný Periodickou 3D sítí Pro Detekci Plynů V Kapalině. Chem. Listy 2021, 115, 447-451.