(1)
Huličková, T.; Karamonová, L. Cirkulující nádorové buňky – Slibný multifunkční Biomarker [Circulating Tumor Cells – A Promising Multifunctional Biomarker]. Chem. Listy 2021, 115, 583-587.