(1)
Navrátil, T. Úvodní Slovo předsedy ČSCH. Chem. Listy 2022, 116, 1-2.