(1)
Durďák, V.; Martinec, M.; Škarohlíd, R. Membránové Kontaktory a Jejich aplikační potenciál. Chem. Listy 2022, 116, 35-41.