(1)
Kittel, H. Zkušenosti Z projektového přístupu Ve výuce technologických předmětů Na VŠCHT Praha – výuka Pro Praxi. Chem. Listy 2022, 116, 67-70.