(1)
Vecka, M. Mnemotechnická douška. Chem. Listy 2022, 116, 71-72.