(1)
Rejková, J.; Macák, J.; Nachmilner, L. Úložný Obalový Soubor Pro vyhořelé Jaderné Palivo. Chem. Listy 2022, 116, 110-114.