(1)
Šír, M.; Lhotská, K.; Bystrianský, M.; Mikeš, J. Produkce a Charakterizace kvasinkového Biosurfaktantu a testování Jeho působení Na půdní Mikroorganismy. Chem. Listy 2015, 109, 155-158.