(1)
Jurášek, M.; Opletal, L.; Drašar, P. O lesním Entheogenu. Chem. Listy 2023, 117, 495-500.