(1)
Obsah čísla a tiráž. Chem. Listy 2008, 102, 164.