(1)
Kočí, K.; Obalová, L. Vážení účastníci 66. Sjezdu českých a slovenských chemických společností, Milí čtenáři. Chem. Listy 2014, 108, 737.