(1)
Michaljaničová, I.; Slepička, P.; Kolská, Z.; Švorčík, V. Základní Vlastnosti Nanostruktur a Jejich Laserem Stimulovaná příprava Na Povrchu Polymerů. Chem. Listy 2017, 111, 486-493.