(1)
Krivosudský, L.; Galamboš, M.; Levická, J. Koncept formálneho oxidačného čísla IX a návrh valenčných prípon Pre oxidačné čísla vyššie Ako VIII. Chem. Listy 2017, 111, 509-515.