(1)
Palovičová, V.; Obernauerová, M. Kardiolipín, esenciálny Fosfolipid biogenézy a Funkcie Mitochondrií. Chem. Listy 2013, 107, 936-941.