(1)
Norková, R.; Jaklová Dytrtová, J.; Kašička, V. Ionizační Techniky a Rozhraní Pro Spojení kapilárních elektromigračních Metod S Hmotnostně Spektrometrickou Detekcí. Chem. Listy 2013, 107, 949-955.