(1)
Urminská, J.; Urminská, D.; Ondrišík, P. Frakcionácia Kadmia a Olova Z reálneho sedimentačného Prostredia Sedemkrokovou selektívnou sekvenčnou Extrakciou. Chem. Listy 2013, 107, 963-968.