(1)
Stupák, M.; Antalík, M. Štúdium Molten globulárneho Stavu cytochrómu C Pomocou Viskozimetrie. Chem. Listy 2013, 107, 969-972.