(1)
Policianová, O.; Urbanová, M.; Kobera, L.; Brus, J. Charakterizácia tuhých Disperzií liečiv V polymérnych Matriciach Pomocou SsNMR Spektroskopie. Chem. Listy 2013, 107, 761-768.