(1)
Szabó, E. Názvy Prvkov Po 70 Rokoch – čas Na Novú systematizáciu?. Chem. Listy 2017, 111, 424-429.