(1)
Holý, P. U Vody O Vodě. Chem. Listy 2013, 107, 517.