(1)
Handlos, P.; Světlík, I.; Dobiáš, M.; Smatanová, M.; Dvořáček, I.; Joukal, M.; Marecová, K.; Horáčková, L. Radiouhlíkové datování kosterních pozůstatků V běžné Soudně lékařské Praxi. Chem. Listy 2017, 111, 445-448.