(1)
Kuráň, P.; Čmelík, J.; Pilařová, V.; Krejčová, M.; Janoš, P. Úprava Vzorku Pro Stanovení Aniontů V důlní Vodě S vysokým Obsahem železa. Chem. Listy 2013, 107, 381-385.