(1)
Černecký, J.; Pivarčiová, E. Vizualizácia a analýza Difúznych Procesov Na fázovom Rozhraní minerál – Voda. Chem. Listy 2013, 107, 298-303.