(1)
Čanecká, L.; Bujdoš, M.; Hagarová, I.; Matúš, P. Štúdium Sorpcie oxoaniónov As(V), Sb(V) a P(V) a Ich vzájomných Zmesí Na Syntetický Goethit. Chem. Listy 2013, 107, 304-307.