(1)
Kašparovská, K.; Száková, J.; Sysalová, J.; Tlustoš, P.; Svoboda, P. In-Vitro Biologická Dostupnost rizikových Prvků Z inhalovaného městského sedimentujícího Prachu. Chem. Listy 2013, 107, 313-317.