(1)
Mucha, M.; Pavlovský, J.; Herecová, L.; Míček, D.; Věžníková, H. Možnosti přípravy materiálů Na bázi jíl-Huminová látka. Chem. Listy 2012, 106, 1140-1142.