(1)
Barek, J. Úvodník - Tento způsob léta Zdá Se Mi býti poněkud šťastný. Chem. Listy 2012, 106.