Slovák, V. (2012). Mezinárodní rok chemie 2011. Chemické Listy, 106(1), 1–2. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1005