Muselík, J. (2012). Aplikace blízké infračervené spektroskopie ve farmaceutické analýze. Chemické Listy, 106(1), 10–15. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1007