Machová, I., Brázdová, A., Fusek, M., & Zídková, J. (2012). Nádorové markery a jejich využití v klinické praxi. Chemické Listy, 106(1), 16–19. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1008