Čapka, L., Lacina, P., & Vávrová, M. (2012). Optimalizace extrakce pevnou fází vybraných nesteroidních protizánětlivých látek s využitím kapilární zónové elektroforézy. Chemické Listy, 106(1), 30–35. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1011