Mužíková, J., Neprašová, M., & Faschingbauer, H. (2012). Aglomerovaný monohydrát α-laktosy a bezvodá β-laktosa v přímém lisování tablet. Chemické Listy, 106(1), 36–40. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1012