Plzák, Z., & Milde, D. (2012). Názvosloví v oblasti metrologie a zabezpečování kvality. Chemické Listy, 106(1), 41–44. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1013