Martínková, . K., & Jegorov, . A. (2012). TEVA Czech Industries – nové příležitosti pro mladé chemiky a farmaceuty. Chemické Listy, 106(1), 53–54. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1022