Lapčík, O., Opletal, L., Moravcová, J., Čopíková, J., & Drašar, P. (2011). Přírodní látky a jejich deriváty chuti pálivé. Chemické Listy, 105(6), 452–457. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1127