Dvořák, L., Šustová, K., & Mlček, J. (2016). Blízká infračervená spektroskopie jako pomocník při kontrole kvality potravin. Chemické Listy, 110(12), 868–873. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/121