Horovčák, P., Terpák, J., & Lukáč, M. (2016). Vybrané termochemické výpočty chemickej reakcie formou webovej služby. Chemické Listy, 110(12), 874–884. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/122