Mullerová, J., Hloch, S., & Valíček, J. (2010). Reducing Emissions from the Incineration of Biomass in the Boiler. Chemické Listy, 104(9). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1260