Laryšová, A., Endlová, L., Vrbovský, V., & Navrátilová, Z. (2015). Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Chemické Listy, 109(3), 229–234. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1313