Srp, J., & Mareš, M. (2016). Kunitzovy proteasové inhibitory z rostlin: strukturní a funkční diverzita. Chemické Listy, 110(11), 761–768. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/135