Staš, M., & Chudoba, J. (2017). Petroleomika – teoretické základy a možnosti využitia pri analýze ropných frakcií a biopalív. Chemické Listy, 111(10), 628–636. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1500