Koloros, P. (2017). Praktická maturita z chemie na gymnáziu. Chemické Listy, 111(10), 689–691. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1508