Rippelová, V., Janků, J., & Kubal, M. (2009). Modelling Sorption of Volatile Organic Contaminants on Clay Soils Containing Organic Carbon. Chemické Listy, 103(7). Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1516